Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Pielęgnujemy eko-tradycje
 
 
 

Kierunki kształcenia

Uwaga !

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku informuje, że dnia 29 czerwca 2017 r. o godz. 1200 zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. 

Proszę o przybycie kandydatów w wyznaczonym terminie.

 


 

Zapraszamy do lektury! https://www.agrofakt.pl/szkoly-rolnicze-wojewodztwie-lubuskim/

gallery1 gallery1   

Technikum 4 letnie na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:

Technik rolnik

Czas trwania nauki – 4 lata
Baza dydaktyczna: szkoła posiada dwie pracownie do zajęć z produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Kształcenie zawodowe : Cykl kształcenia w zawodzie technik rolnik obejmuje 2 kwalifikacje zawodowe, które będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki.
Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy.
Absolwenci szkoły w zawodzie technik rolnik mogą podejmować pracę w:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • urzędach i instytucjach służb rolnych
 • mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Czas trwania nauki – 4 lata
Baza dydaktyczna: dwie pracownie gastronomiczne do przeprowadzania zajęć praktycznych.
Kształcenie zawodowe : Cykl kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych obejmuje 2 kwalifikacje zawodowe, które będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki.
Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy.
Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w:

 • restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą
 • zakładach zbiorowego żywienia
 • własnej firmie gastronomicznej

Technik architektury krajobrazu

Czas trwania nauki – 4 lata
Baza dydaktyczna: pracownia architektury krajobrazu wyposażona w:

 • wygodne stoły do kreślenia projektów w technice odręcznej
 • komputery do projektowania techniką komputerową
 • sprzęt geodezyjny (niwelator optyczny, łaty geodezyjne, tyczki, węgielnice, miary) niezbędny do wykonywania pomiarów terenowych potrzebnych w pracy architekta krajobrazu

Dodatkowo wokół szkoły znajduje się obszerny ogród dydaktyczny, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne z roślin ozdobnych, ćwiczenia z zakresu geodezji i inwentaryzacji zieleni.
Posiadamy również szklarnię, w której prowadzone są zajęcia z produkcji roślin ozdobnych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kształcenie zawodowe - cykl kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie obejmował dwie kwalifikacje zawodowe, które będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki. Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy.
Absolwenci szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu mogą podejmować pracę w:

 • pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów zieleni
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż , w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu
 • pracowniach konserwacji zabytków ogrodowych
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska
 • mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą

Technik rybactwa śródlądowego

Technik rybactwa śródlądowego zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem prac związanych z hodowlą i produkcją ryb słodkowodnych w stawach, jeziorach i rzekach.
Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na wykonywanie obowiązków z zakresu:
- ustalania stanu zarybienia
- nadzorowania pielęgnacji i nawożenia stawów hodowlanych i prac melioracyjnych
- pobierania próbek wody i przeprowadzanie prostych badań i analiz
- kontrolowania utrzymania w należytym stanie urządzeń wodnych i narzędzi do połowu ryb
- kierowania pracami przy rozrodzie ryb w warunkach naturalnych i hodowlanych
- opracowania norm żywienia ryb i wyboru pasz
- ustalania obsady ryb w warunkach hodowlanych i produkcyjnych
- organizowania, nadzorowania, przeprowadzania odłowów i połowów różnych gatunków ryb
- dokonywania wstępnej oceny stanu zdrowia, zwalczania chorób
- prowadzenia wymaganej dokumentacji


 Technik hodowca koni

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.
Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem koni wierzchowych ( rekreacyjnym i zawodowym ) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.
Organizuje różnego rodzaju imprezy związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną.
Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także działalność gospodarczą.

Informacje dla kandydatów:

Rekrutacja_1.png

Rekrutacja_2.png

Rekrutacja_3.png

podanie_do_szkoły_2017.pdf

Internat:

Podanie_o_miejsce_w_internacie.pdf
Oświadczenie_Ucznia.pdf
Zobowiązanie_Rodziców.pdf
jubileusz
arimr
pwsz
iung
agronews

oke

kur gorzow

Copyright © 2014 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku