Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Pielęgnujemy eko-tradycje
 
 
 

Egzamin maturalny

 

 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego 

od do 26 maja 

język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,
język łemkowski, język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

od do 20 maja (oprócz 14 maja) 

język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

godzina 9:00

godzina 14:00

4

czwartek

język polski – pp

język polski – pr

5

piątek

matematyka – pp 

wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr 

6, 7- sobota, niedziela

 

8

poniedziałek

język angielski – pp 

język angielski – pr
język angielski – dj

9

wtorek

matematyka – pr 

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr 

10

środa

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr 

informatyka – pp informatyka – pr 

11

czwartek

język niemiecki – pp 

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj 

12

piątek

biologia – pp
biologia – pr 

filozofia – pp
filozofia – pr 

13, 14- sobota, niedziela

   

15

poniedziałek

historia – pp
historia – pr 

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr 

16

wtorek

chemia – pp
chemia – pr 

geografia – pp
geografia – pr 

17

środa

język rosyjski – pp 

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj 

18

czwartek

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia muzyki – pp historia muzyki – pr 

19

piątek

język francuski – pp 

język francuski – pr
język francuski – dj

20, 21- sobota, niedziela

   

22

poniedziałek

język hiszpański – pp 

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj 

23

wtorek

język włoski – pp 

język włoski – pr
język włoski – dj 

 

 

 środa 

języki mniejszości narodowych – pp 

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr
język łemkowski – pp 

język łemkowski – pr

 

języki mniejszości narodowych – pr
 24 

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**  

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 * pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 20 czerwca

język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,
język łemkowski, język
kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 5 do 7 czerwca

język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

czwartek

język polski – pp**

język polski – pr**

2

piątek

matematyka – pp

matematyka – pr

3, 4 – sobota, niedziela

5

poniedziałek

język angielski – pp

język angielski – pr język angielski – dj**

6

wtorek

historia – pp, pr

filozofia – pp, pr historia muzyki – pp, pr informatyka – pp, pr

7

środa

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

8

czwartek

biologia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

9

piątek

wiedza o społeczeństwie – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

10, 11 – sobota, niedziela

12

poniedziałek

chemia – pp, pr

geografia – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr

13

wtorek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr

14

środa

język francuski – pp

język francuski – pr język francuski – dj

15

czwartek

Boże Ciało

16

piątek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr język hiszpański – dj

17, 18 – sobota, niedziela

19

poniedziałek

język włoski – pp

język włoski – pr język włoski – dj

20

wtorek

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2017 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

30 czerwca 2017 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

30 czerwca 2017 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

30 czerwca 2017 r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja

i wypowiedź – formuła od 2015) – 2325 sierpnia 2017 r.
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej

właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

12 września 2017 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

12 września 2017 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

12 września 2017 r.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2017 oraz absolwentów techników z lat 2016–2017.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

 CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2017 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia
chemia
fizyka i astronomia geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

 
jubileusz
arimr
pwsz
iung
agronews

oke

kur gorzow

Copyright © 2014 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku