Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Pielęgnujemy eko-tradycje
 
 
 

Egzamin maturalny

Pełen harmonogram egzaminów maturanych: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku.

 

 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego 

od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja) 

język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski 

 

Egzamin jest przeprowadzany
w
szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących
zespołów egzaminacyjnych. 

 

od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja) 

 

 


języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

godzina 9:00

godzina 14:00

4

piątek

język polski – pp

język polski – pr

5, 6- sobota, niedziela

 

7

poniedziałek

matematyka - pp

 

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr 

8

wtorek

język angielski – pp 

 

język angielski – pr
język angielski – dj

9

środa

 

matematyka pr  

 

filozofia pp
filozofia
pr 

10

czwartek

biologia pp
biologia pr 

 

historia sztuki pp
historia sztuki
pr 

11

piątek

 

wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr 

informatyka pp
informatyka
pr 

12, 13- sobota, niedziela

   

14

poniedziałek

fizyka i astronomia pp
fizyka i astronomia / fizyka
pr 

geografia pp
geografia
pr 

15

wtorek

język niemiecki – pp 

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj 

16

środa

chemia pp
chemia
pr 

 

historia pp
historia
pr 

 

17

czwartek

język rosyjski – pp 

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj 

18

piątek

 

język francuski – pp 

język francuski – pr
język francuski – dj 

19, 20- sobota, niedziela

   

21

poniedziałek

język hiszpański – pp 

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj 

22

wtorek

język włoski – pp 

język włoski – pr
język włoski – dj 

 

 

 środa 

języki mniejszości narodowych – pp 
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp 
język łemkowski – pr

 

języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki
pp
historia muzyki pr 

 23

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**  

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** 

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 * pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 9 czerwca 

język polski
języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

poniedziałek

język polski – pp**

język polski – pr**

5

wtorek

matematyka – pp

matematyka – pr

6

środa

 

język angielski – pp 

 

język angielski – pr język angielski – dj** 

 
7 czwartek wiedza o społeczeństwie – pp, pr  filozofia pp, pr 
język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
informatyka
pp, pr
historia sztuki pp, pr 
8 piątek biologia pp, pr  historia pp, pr 

9, 10 – sobota, niedziela

11

poniedziałek

 

fizyka i astronomia / fizyka pp, pr 

 

geografia pp, pr 

 

12

wtorek

 

chemia pp, pr 

 

 

historia muzyki pp, pr
wiedza o tańcu – pp, pr 

13

środa

 

język niemiecki – pp 

 

język niemiecki – pr język niemiecki – dj 

 
14 czwartek  ęzyk rosyjski – pp   język rosyjski – pr język rosyjski – dj 
15 piątek język francuski – pp   język francuski – pr język francuski – dj 
16, 17- sobota, niedziela
18 poniedziałek

język hiszpański – pp 

 
język hiszpański – pr język hiszpański – dj 
19 wtorek

język włoski – pp 

język włoski – pr język włoski – dj 

20 środa  języki mniejszości narodowych – pp 

języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym *** 

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2018 r.

** pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

3 lipca 2018 r. 

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

 

3 lipca 2018 r. 

 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

 

3 lipca 2018 r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) 2122 sierpnia 2018 r.

 

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej

właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

 

11 września 2018 r. 

 

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

11 września 2018 r. 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

11 września 2018 r.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2018 oraz absolwentów techników z lat 2016–2018.)

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język kaszubski
język łaciński i kultura antyczna język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony. 

 

 

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2018 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.) 

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski
matematyka
języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia
historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia
chemia
fizyka i astronomia geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. 

 

 
jubileusz
arimr
pwsz
iung
agronews

oke

kur gorzow

Copyright © 2014 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku