Dokumenty

Statut

  Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku 2019 r.

Program wychowawczo – profilaktyczny

 

Internat – dokumenty

 

Regulaminy