Patron

Zesłańcy Sybiru – nasz Patron!

Historia Związku Sybiraków liczy sobie 86 lat. Nazwa Związku  łączy się ze słowem SYBIR, który dla zesłańców nie jest pojęciem geograficznym, lecz symbolem represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec Polaków zsyłanych do łagrów i więzień,  najczęściej w dalekowschodnie strony byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W 1988 roku reaktywowano Związek, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Związek Sybiraków oddział Gorzów Wielkopolski powołano do działania 31 marca 1989 r. natomiast Koło Związku Sybiraków w Międzyrzeczu założono niedługo później, bo 14 lipca 1989 r. Od samego początku sybiracy rozpoczęli aktywną działalność na rzecz pamięci o losach ludności polskiej na Kresach Wschodnich, zwłaszcza po 17 września 1939 r. Wielu z nich na dalekiej Syberii straciło część lub większość swoich krewnych, zdarzały się sytuacje gdzie cała rodzina nie wracała z zesłania. Działalność Związku Sybiraków ma zapobiec zapomnieniu tego fragmentu historii naszej ojczyzny i naszych rodaków.

Jednym z elementów działalności mającej utrwalić pamięć o losie ludności polskiej pod okupacją sowiecką jest dotarcie z tą informacja do najmłodszych obywateli naszego kraju. Efektem tej działalności są liczne w całej Polsce nadania szkołom imion “Sybiraków” lub “Zesłańców Sybiru”. Szkoły takie znajdują się pod aktywnym patronatem tych, którzy przetrwali te “Golgotę narodu Polskiego” i w dzisiejszych czasach krzewią wśród młodzieży świadomość narodową, znajomość historii oraz kultywują pamięć tych, którzy za fakt bycia Polakiem zapłacili cenę najwyższą.

Odział gorzowski Związku Sybiraków również podjął starania by na naszych terenach nadać takie imię jednej ze szkół i objąć ją patronatem. Z wnioskiem takim zwrócono się do dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych w Bobowicku oraz do jego ówczesnego organu prowadzącego –  Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego.