Rekrutacja kkz

Podania na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL. 04 Prowadzenie produkcji rolniczej – przyjmujemy od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Podanie na kurs kkz