ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy

  ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

 

Terminarz zjazdów – rok szkolny 2020/2021

 

Wrzesień–  25,26

Październik –    2,3,   16,17,   23,24

Listopad      –    6,7,    13,14 ,   20,21

Grudzień     –    4,5 ,   18,19

Styczeń        –    8,9 ,   22,23

Luty              –    5,6 ,    12,13

Marzec         –    5,6 ,   12,13 ,  19,20

Kwiecień       –   9,10 ,  23,24

Maj                –   7,8 ,    21,22

Czerwiec       –   11,12 ,  18,19

 

  Terminarz  zjazdów  – rok szkolny 2021/2022

 

Wrzesień    –   10,11 ,  17,18 ,   24,25

Październik –   8,9 ,   15,16 ,   22,23

Listopad       –   5,6 ,   19,20 ,   26,27

Grudzień      –   3,4 ,  10,11 ,

Rozkład godzinowy dla kursu

 

Piątek

BLOK PRZERWY GODZINY LEKCYJNE

I     1500 – 1600

 1605 – 1705

     5 MIN

     10 MIN

     5 MIN

1, 2, 3

II     1715 – 1840

       1845 –  2010

4, 5

6, 7

 

Sobota

BLOK PRZERWY GODZINY LEKCYJNE

I     800 –  900

      905 –  1005

     5 MIN

     15 MIN

     5 MIN

     5 MIN

     5 MIN

 

1, 2, 3

II     1020 – 1145

1150 – 1315

4, 5

6, 7

III    1320 – 1445

        1450 – 1615

8, 9

10, 11

 

Kurs kwalifikacyjny – ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)

Absolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji rolniczej

 1. określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 2. dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 3. dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 4. wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 5. planuje nawożenie organiczne i mineralne;
 6. ocenia jakość materiału siewnego;
 7. przygotowuje materiał siewny do siewu;
 8. planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 9. wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 10. rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 11. dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 12. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 13. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 14. prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 15. stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 16. przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 17. przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
 18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.