Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to szkoła dla osób, które w przyszłości chcą pracować w branży usługowo – żywieniowej. Kierunek ten przeznaczony jest dla tych, którzy lubią gotować, interesują się zdrową żywnością i poszukują nowych smaków oraz chcą zdobyć atrakcyjny zawód. Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje do sporządzania potraw i napojów, planowania i organizowania produkcji gastronomicznej, obsługi konsumentów jak i świadczenia usług żywieniowych. To zawód świetnie odnajdujący się na rynku pracy, daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej.

Kalifikacje wyodrębnione w zawodzie

HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Podczas trwania nauki

 1. Uczniowie odbywają łącznie 8 tygodni praktyk zawodowych.

 2. Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje w ramach innowacji pedagogicznych prowadzonych w szkole dla tego zawodu.

Czego będziemy się uczyć?

 • profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii,

 • oceniać żywienie różnych grup ludności, organizować i wykonywać usługi gastronomiczne,

 • dokonywać zakupu surowców, półproduktów, organizować proces magazynowania i zabezpieczania żywności przed zepsuciem,

 • oceniać surowce, półprodukty i potrawy gotowe według zasad oceny organoleptycznej,

 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi,

 • rozróżniać pozytywne i negatywne zmiany zachodzące w żywności podczas przechowywania i sporządzania potraw,

 • przestrzegać zasad gospodarki odpadami,

 • opracowywać nowe receptury potraw i napojów i wdrażać je do produkcji,

 • obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych w gastronomii,

 • planować i oceniać jadłospisy,

 • obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków,

 • układać menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia,

 • organizować proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym,

 • organizować przyjęcia okolicznościowe,

 • korzystania z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu,

 • przedstawiać ofertę usług gastronomicznych,

 • prawidłowego przestrzegania i realizacji w praktyce zasady racjonalnego żywienia

 • nowych trendów w żywieniu,

 • nowoczesnych dekoracji potraw, aranżacji stołów i sali,

 • współpracy w zespole i zarządzania innymi osobami.

 

Po zakończeniu nauki

Absolwent kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz warunków jej przechowywania,

 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,

 • planowania i oceny żywienia,

 • organizowania produkcji gastronomicznej,

 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w:

 • zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, kawiarnie, bary),

 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością (hurtownie spożywcze, magazyny),

 • zakładach opieki zdrowotnej (sanatoria, domy spokojnej starości,szpitale),

 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności,

 • domach opieki społecznej,

 • domach dziecka,

 • internatach,

 • hotelach,

 • przedszkolach,

 • pensjonatach,

Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni. Preferowane kierunki studiów:

 • dietetyka,

 • technologia żywności,

 • towaroznawstwo,

 • żywienie człowieka i nauki konsumenckie,

 • nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii,

 • hotelarstwo i turystyka,

 • organizacja i zarządzanie w gastronomi.